فیلتر هوا HY 90 تا HY 160 قطر کوچک

ذرات معلق در هوا معمولاً یک آلاینده بسیار ساده هستند که اغلب نادیده گرفته می شوند. کمپرسور ساز ها اغلب یک فیلتر هوای ورودی نصب می کنند (شکل 1) که معمولاً برای “شرایط استاندارد” درنظر گرفته می شود( یعنی حذف 99٪ ذرات 5 میکرون و بزرگتر و 95٪ حذف همه ذرات 3 میکرون و بزرگتر).
عمر طبیعی این فیلتر بین دو ماه تا شش ماه پیش بینی می شود. هنگامی که با کاربردهای گرد و غبار بالا مانند کارخانه های تولید کارتن، فرآوری مواد معدنی و غیره مواجه می شوید، گرد و غبار بالا معمولاً کاملاً قابل مشاهده است و از یک مدل چند مرحله ای با ظرفیت نگه داری  گرد و غبار بالا برای  فیلتر ورودی استفاده می شود. این فیلتر معمولاً شامل یک پیش فیلتر است که در آن غبار های سنگین تر و درشت تر را  قبل از رسیدن به فیلتر اصلی حذف می کند.

معادل ها :HAVAYAR:1438120024 Powersep: AF7760 Mann: C 311238 ACI: ACIF7760, 8111217760
کاربرد ها:HY15000 – HY90 HY19000 – HY110 HY23000 – HY132 HY28000 – HY160
ابعاد H435 میلیمتر
ابعاد C13 میلیمتر
ابعاد A:300mm B:190mm H:435mm C:13mm

حذف 99٪ ذرات 5 میکرون و بزرگتر و 95٪ حذف همه ذرات 3 میکرون و بزرگتر).

کاربرد:

BRAND

MODEL

MOTOR

PRESSURE

YEAR

TYPE

HAVAYAR

HY15000 – HY90

90

 

 

Air Compressor

HAVAYAR

HY19000 – HY110

110

 

 

Air Compressor

HAVAYAR

HY23000 – HY132

132

 

 

Air Compressor

HAVAYAR

HY28000 – HY160

160

 

 

Air Compressor


محصولات مرتبط