انواع کیت ترموستات ، کاربرد و قیمت آنها

کیت ترموستات اطلس کوپکو :

در کمپرسورهای هوایار مدلهای HY200 و HY250 از کیت ترموستات با مشخصات زیر استفاده می شود:

HY200-250 thermostatic valve kit 2205490593

کیت ترموستات اطلس کوپکو

ظاهر کیت و متعلقات آن را در عکس مشاهده میکنید. کد اطلس کمپرسور ایرانیان برای کیت این ترموستات 8126010593 است . قیمت این کیت بسته به کارخانه سازنده آن متغیر است . با توجه به اختلاف ناچیز قیمت اورجینال با غیر اورجینال، بهتر است همیشه اورجینال تهیه کنید.

در کمپرسورهای هوایار مدلهای HY90 , HY110, HY132, HY160 از کیت ترموستات با مشخصات زیر استفاده می شود:

کیت ترموستات Thermostatic Valve Kit;HY90-132;Alup;2205490592

ظاهر کیت و متعلقات آن را در عکس مشاهده می کنید . کد اطلس کمپرسور ایرانیان برای کیت این ترموستات 8126110592 است.با توجه به اختلاف ناچیز قیمت اورجینال با غیر اورجینال، بهتر است همیشه اورجینال تهیه کنید.

کیت ترموستات اطلس کوپکو

کیت ترموستات VMC:

کیت سرویس ترموستات VT-VTFT 25/27 270.1380/ORG

قابل استفاده در سری قدیم کمپرسورهای اسکرو توان پائین هوایار.  با توجه به اختلاف زیاد قیمت اورجینال با غیر اورجینال بهتر است نمونه های معادل را ابتدا تست کیفی انجام داده و سپس خریداری کنید.

پارت نامبر های مشابه :

کد اطلس کمپرسور ایرانیان : 8126331680
Atlas Copco – 2200 5998 25, 2200599825
Atlas Copco – 6246 3961 00, 6246396100
Chicago Pneumatic – 2200 5998 25, 2200599825
Chicago Pneumatic – 6246 3961 00, 6246396100
Ingersoll Rand – 22832885
Metalplan – RP 4/6/10/15 Pack 10/15
VMC – 270.1380, 2701380

کیت ترموستات اطلس کوپکو

کیت سرویس ترموستات VT-VTFT 57 270.1680/ORG

قایل استفاده در سری های قدیم کمپرسورهای  اسکرو  توان بالا هوایار. با توجه به اختلاف زیاد قیمت اورجینال با غیر اورجینال، بهتر است نمونه های معادل را ابتدا تست کیفی انجام داده و سپس خریداری کنید.  

 کد اطلس کمپرسور ایرانیان  برای این کیت : 8126331680

کیت ترموستات اطلس کوپکو

متفرقه :

کیت سرویس Seal Kit Regulator Insert 7036.60/2

مورد استفاده در سری جدید کمپرسورهای اسکرو توان متوسط هوایار . با توجه به اختلاف زیاد قیمت اورجینال با غیر اورجینال، بهتر است نمونه های معادل را ابتدا تست کیفی انجام داده و سپس خریداری کنید.  

کد اطلس کمپرسور ایرانیان: 8126140102

کیت ترموستات اطلس کوپکو

کیت سرویس Seal Kit Regulator Insert 7038.60/1

مورد استفاده در سری جدید کمپرسورهای توان بالای هوایار. با توجه به اختلاف زیاد قیمت اورجینال با غیر اورجینال، بهتر است نمونه های معادل را ابتدا تست کیفی انجام داده و سپس خریداری کنید.

کد اطلس کمپرسور ایرانیان : 8126140102

کیت ترموستات اطلس کوپکو کیت ترموستات اطلس کوپکو