تعريف عمومي كمپرسور

كمپرسور به ماشيني اطلاق مي شود كه وظيفه آن افزايش فشار سيال تراكم پذير نظير گاز و بخار مي باشد. اين افزايش فشار از مقادير پايين همچون خلاء تا فشارهاي بالا (بيش از 6000 Bar) صورت مي گيرد. طبق استاندارد API در صورتيكه افزايش فشار سيال ورودي به بيش از 0.35 Bar برسد، كمپرسور و در صورتيكه كمتر از 0.35 Bar باشد به آن دمنده اطلاق مي-شود.

4-1- تعاريف مرتبط با هواي فشرده
تعريف فشار: فشار عبارت است از نیروی وارده بر واحد سطح که آنرا با علامت اختصاریP نشان می دهند. اگر نيرو را با علامت F و سطح مقطع را با علامت A نمايش دهيم، فشار P طبق رابطه زير محاسبه مي گردد:
P= F/A
واحد فشار در سيستم SI برابر پاسكال (Pa) است كه معادل يك نيوتون بر مترمربع (N/m2) مي باشد. اين نامگذاري مربوط به سال 1971مي باشد كه قبل از آن در سيستم SI با واحد N/m2 بيان مي شد.
در سيستم غير SI كه معمولاً در نقاط ديگر جهان ازجمله آمريكا استفاده مي شود واحد فشار، پوند بر اينج مربع يا PSI)) يا بار (Bar) می باشد.
تعريف فشار جو: اتمسفر از سطح زمین به ارتفاع چندین کیلومتر در فضا امتداد دارد و می توان آنرا بصورت ستون مرتفعی از هوا تصور کرد و از آنجائيكه هوا داراي وزن مي باشد لذا ستون هوا در نقاط مختلف زمين باعث ايجاد فشار در آن نقطه می گردد كه به آن فشار جو، فشار اتمسفر يا فشار بارومتريك مي گويند.
طبيعتاً با تغيير ارتفاع در نقاط مختلف و تغيير وزن ستون هوا، اين فشار نيز تغيير مي كند. در سطح دريا اين فشار معادل 1 اتمسفر مي باشد.
1 atm = 1.013 Bar = 101.13 Kpa = 14.7 Psi = 76 cm Hg

تعريف فشار مطلق: اگر مقدار فشار اتمسفری را با فشاری که فشار سنج نشان می دهد با هم جمع کنیم فشار بدست آمده، فشار مطلق خواهد بود. فشار مطلق را با واحد (A) Bar و فشاري كه فشار سنج نمايش مي دهد را با واحد Bar (G) نمايش مي دهند.
تعريف دما: دما معياري است كه ميزان گرمي يا سردي يك جسم را مشخص مي كند. رايج ترين واحدهاي دما، درجه سانتيگراد (C) و فارنهايت (F) مي باشند.
رابطه بين درجه سانتيگراد و درجه فارنهايت F = 1.8*C + 32
قانون گازهاي كامل: براي مقدار معيني از يک گاز کامل کميتPV/T يعني حاصل ضرب فشار گاز در حجم گاز تقسيم بر دماي گاز بر حسب کلوين همواره ثابت است. يعني اگر در يک فرآيند، حجم و فشار و دماي مقدار معيني از يک گاز کامل را ازV1 وP1 و T1به و V2 و P2 وT2 برسانيم داريم:
P1.V1/T1 =P2.V2/T2
اين رابطه بر حسب کلوين و يکاهايP و V در دو طرف يکسان مي باشند.
کمپرسورهای جابجایی مثبت
در اين نوع كمپرسورها حجم مشخصي از هوا در محفظه فشرده سازي محبوس شده و همزمان با كاهش حجم هوا بصورت مكانيكي، فشار هوا نيز افزايش مي يابد. يعني همواره افزايش فشار با كاهش حجم همراه است. كمپرسورهاي اسكرو وكمپرسورهاي سيلندر پيستوني از اين دسته مي باشند.

كمپرسورهاي اسكرو (Rotary Screw)
اين نوع از كمپرسورها از سال 1980 به بعد از محبوبيت بسياري برخوردار شدند و در صنايع گوناگون مورد بهره برداري قرار گرفته اند. توان اين كمپرسورها معمولاً 5 ~ 900 اسب بخار مي باشد. ساختار واحد فشرده سازي هوا كه اصطلاحاً به آن Air End مي گويند از 2 قطعه حلزوني شكل نر (Male) و ماده (Female) تشكيل شده كه در كنار يكديگر به غلتش در آمده و سيال بين آنها به حركت در مي آيد و با كاهش حجم محفظه فشرده سازي هوا در خلال جريان سيال، فشار آن در خروجي Air End افزايش مي يابد.
نرخ افزايش فشار در كمپرسورهاي اسكرو بستگي به طول حلزوني و همچنين شكل ظاهري (Profile) آن دارد.

right

no-repeat;center top;;

auto

30px

border : solid

<p class=”redtitle”;>کمپرسوراسکرو</p>

معیارهای انتخاب کمپرسور: <div>
<p>در اينجا با ارائه يك مثال به چگونگي سايز نمودن كمپرسور براساس شرايط محيط و استفاده از ضرايب تصحيح اشاره مي نماييم:
هدف: انتخاب كمپرسوراسكرو Oil Free جهت توليد 95 متر مكعب بر دقيقه هواي فشرده با فشار كاري 7.5 Bar.
مطابق كاتالوگ كمپرسورهاي اطلس كوپكو كمپرسوري با توان 630 كيلووات جهت اين ظرفيت هوا نياز است.
اما مطابق كاتالوگ، ظرفيت ياد شده در شرايط ذيل مي باشد:
Refrence Conditions:
Dry air
Absolute inlet pressure 1 bar (a)
Cooling and air intake temperature 25 oC
يعني هواي كاملا خشك، فشار بارومتريك 1 Bar)A) و دماي محيط 25c و اما محل بهره برداري كمپرسور چه جايي است؟ فشار بارومتريك و دماي محيط آن چه ميزان است؟
فرض بر اينكه كمپرسور در محلي كه فشار بارومتريك آن 0.86 Bar )A) و دماي محيط آن 35C باشد مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت لذا جهت توليد 95 متر مكعب بر دقيقه هواي فشرده با فشار كاري 7.5 Bar نياز به اعمال ضرايب تصحيح مي باشد:
با توجه به شرايط سايت از جمله ارتفاع از سطح دريا و دماي هواي محيط نياز به اعمال ضرايب تصحيح مي باشد. لذا با توجه به رابطه زير كمپرسور 630 كيلووات در شرايط محيطي با دماي 35 درجه و فشار بارومتريك 0.86 Bar (A) كمتر از 95 m3/min هوادهي مي كند.
Q_r= (Q_a×(273+T_i)×1.013)/(273×P_i )
ظرفيت هواي مورد نظر: Q_a
ظرفيت كمپرسوري كه بايد انتخاب شود: Q_r
با اعمال ضرايب تصحيح، مشخص مي¬گردد جهت توليد 95 m3/min هواي فشرده، نياز به كمپرسوري با ظرفيت 126 m3/min مي باشد كه پس از افت در سايت 95 m3/min هوادهي داشته باشد.
Q_r=126 M3/min
ظرفيت نزديك به ظرفيت مورد نظر، كمپرسور 750 كيلووات با ظرفيت هوادهي 124 m3/min مي باشد.</p>
<img class=”image” align=”middle” src=”http://aci724.com/wp-content/uploads/2019/03/معیار-انتخاب-کمپرسور.jpg” alt=”” /> <br>
</div>
<div>
<br><p>لذا با انتخاب يك كمپرسور اسكرو Oil Free مدل ZR750 كه در شرايط ايده آل معادل124.5 M3/min هوادهي مي كند با اعمال ضرايب تصحيح منطقه، ظرفيت مورد نظر جهت توليد 95 متر مكعب بر دقيقه هواي فشرده با فشار كاري 7.5 Bar تضمين خواهد شد.
همچنين شرايط سايت از جمله سطح ولتاژ برق شبكه، از آن جهت اهميت دارد كه انتخاب روش راه اندازي كمپرسور (Motor Starter) برحسب سطح ولتاژ مي باشد و نوع سيستم خنك كننده نيز در انتخاب آب خنك بودن و يا هوا خنك بودن كمپرسور تأثيرگذار خواهد بود.</p>
<strong> جهت مشاوره در خرید این تجهیز با کارشناسان مجرب ما تماس بگیرید.</strong>
<br><a href=”#”;><strong color=”blue”;> برای دانلود کاتالوگ اینجا کلیک کنید</strong></a>
</div>

بدون روغن : <div>
<p> اولین کمپرسورهای اسکرو دوقلو یک پروفیل روتور منظم داشته اند و از هیچ مایع جهت خنک کردن در داخل پوسته محل فشرده سازی استفاده نمی شده است.این نوع کمپرسورها،oil free و یا کمپرسورهای اسکرو خشک نامیده شده اند.
کمپرسورهای اسکرو oil free جدید با سرعت بالا، پروفیل های اسکروی منظمي دارند که در بهبود بازده انرژی به سبب کاهش نشتی داخلی نقش مهمي را ايفا مي كنند.
چرخ دنده های خارجی اغلب برای هماهنگ کردن زمانی موقعیت و دفعات چرخش روتورها استفاده می شوند.
چون هیچ یک از دو روتور با دیگری و همچنین با پوسته محل فشرده سازی درگیری ندارد، لذا در داخل پوسته محل فشرده سازی روانکاری نیاز نیست.در نتیجه هوای فشرده کاملاً بدون روغن است.
روتورها و پوسته برای به حداقل رساندن نشتی از قسمت های پر فشار به بیرون، با نهایت دقت ساخته شده اند.
به منظور پیشگیری از افزایش بیش از حد دما در هنگام فشرده سازی هوا در یک مرحله، فشرده سازی را در چند مرحله انجام می دهند. با این کار دمای هر مرحله از حد متعارف بالاتر نمی رود. </p>
<img class=”image”align=”middle” src=”http://aci724.com/wp-content/uploads/2019/03/002.jpg” alt=”” /> <br>
الزام و تمایل برخی صنایع به استفاده از هوای عاری از روغن، آنها را به سمت استفاده از سیستم کمپرسورهای oil free سوق می دهد.

</div>

روغنی: <div>
<p> کمپرسورهای اسکرو مدل Oil injection از جمله کمپرسورهایی هستند که درحال حاضر جزو پر مصرف ترین و رایج ترین کمپرسورها در صنعت هوای فشرده می باشند که در بلوک دیاگرام دسته بندی کمپرسورها جزو کمپرسورهای جابجایی مثبت مدل دو چرخنده هستند.. </p>
<img class=”image” align=”middle” src=”http://aci724.com/wp-content/uploads/2019/03/کمپرسور-روغنی.jpg” alt=”” /> <br>
ماهیت عملکرد این مدل کمپرسورها بر اثر جابجایی هوا می باشد که طی چهار مرحله عمل فشرده سازی هوای فشرده را انجام می دهد. در این مدل کمپرسورها سیال روغن نقش بسیار مهمی را ایفا می کند و بطور کامل در بیشتر مسیر فشرده سازی هوا در گردش می باشد و مستقیماً وارد محیط اسکروها یا بلوکه هواساز می شود. از این رو این مدل کمپرسورها را مدل Oil injection می نامند.

</div>

accordion

<p class=”redtitle”;> کمپرسور توربینی</p>

كمپرسورهاي ديناميك : <div>
<p>در اين نوع كمپرسورها، با افزايش انرژي جنبشي و تبديل آن به فشار، عمليات فشرده سازي صورت مي گيرد. كمپرسورهاي سانتريفيوژ وكمپرسورهاي محوري از اين دسته مي باشند.</p>
<img class=”image” align=”middle” src=”http://aci724.com/wp-content/uploads/2019/03/کمپرسور-توربینی.jpg” alt=”” /> <br>
</div>

كمپرسورهاي سانتريفيوژ (Centrifugal) : <div>
<p> كمپرسورهاي سانتريفيوژ، كمپرسورهای ديناميكي هستند كه در آن افزايش انرژي جنبشي توسط Impeller كه با سرعت بالايي دوران مي كند، ايجاد شده و هوايي با انرژي جنبشي زياد پس از عبور از Diffuser با كاهش سرعت تدريجاً افزايش فشار پيدا ميكند.
اين كمپرسورها از 1 الي چند مرحله فشرده سازي كه اصطلاحاً به آن Stage مي گويند تشكيل شده است و هر Stage متشكل است از Impeller بعنوان قطعه دوار و Diffuser بعنوان قطعه ثابت.
</p>
<img class=”image”align=”middle” src=”http://aci724.com/wp-content/uploads/2019/03/کمپرسور-سانتریفیوژ.png” alt=”” /> <br>
جهت مشاوره در خرید این تجهیز با برندهای سامسونگ و IHI با کارشناسان مجرب ما تماس بگیرید.
</div>

accordion

<p class=”redtitle”;> درایر</p>

تبریدی: <div>
<p>کار رطوبت گیرها یا درایرها (Dryers) گرفتن رطوبت موجود درهوای محیط است. جزء اصلی این رطوبت گیرها موتوری مثل موتور یخچال است که در داخل رطوبت گیر قرار می‌گیرد، به همین دلیل به آن‌ها رطوبت گیر یا خشک کن یا درایر یخچالی نیز گفته می‌شود.
رطوبت موجود در هوا در دمای ۳ درجه سانتی گراد تبدیل به شبنم (مایع) شده و از حالت بخار به شکل مایع تغییر ماهیت می‌دهد. این اصل در رطوبت گیرهای تبریدی مورد استفاده قرار گرفته‌است. همان‌طور که گفته شد در این مدل رطوبت گیرها از یک موتور مثل موتور یخچال استفاده می‌شود. هوای گرم حاوی رطوبت در ابتدا وارد یک مبدل حرارتی شده و در اثر برخورد با هوای سردی که می‌خواهد از رطوبت گیر (درایر) خارج شود تا اندازه ای خنک می‌گردد، بعد از آن هوای گرم حاوی رطوبت وارد اواپراتور شده و دمای آن تا ۳ درجه سانتی گراد کاهش می‌یابد، در اثر این کاهش دمای هوای حاوی رطوبت، رطوبت موجود در هوا تغییر ماهیت داده و از حالت بخار تبدیل به مایه می‌گردد. برای تخلیه رطوبت حاصله نیز دو حالت وجود دارد، یکی اینکه رطوبت گیر دارای مخزن قابل تخلیه بوده و رطوبت در داخل این مخزن می‌ریزد که بزرگی آن نیز بسته به نوع ومدل رطوبت گیر فرق می‌کند و در مدلهای جدیدتر رطوبت گیر دارای خروجی مخصوص رطوبت بوده و با اتصال یک شلنگ می‌توان رطوبت را به خارج از رطوبت گیر هدایت نمود.
</p>
<img class=”image” align=”middle” src=”http://aci724.com/wp-content/uploads/2019/03/درایر-تبریدی.jpg” alt=”” /> <br>
</div>

جذبی: <div>
<p> رطوبت گیرهای (خشک کن هوا) جذبی یا شیمیایی از این نوع رطوبت گیرها برای تجهیزات و تأسیسات و مکانهای قوق العاده حساس استفاده می‌شود. میزان رطوبت‌گیری در رطوبت گیرهای جذبی یا شیمیایی بیشتر بوده، ولی هزینه‌های نگهداری و تعمیر آن‌ها بسیار بالاست. در این نوع از رطوبت گیرها از دو مخزن مجزا با سیکل گردشی استفاده می‌شود، در قسمت ورودی هوای فشرده از یک شیر قابل تنظیم استفاده می‌شود. هوای کمپرسور بعد از ورود به مخزن اولی و عبور از مواد جاذی شیمیایی مقداری از رطوبت خود را از دست داده و سپس وارد مخزن دومی می‌شود، در این حال مخزن اولی از طریق شیر قابل تنظیم تخلیه می‌گردد. در اینجا هزینه تولید هوای فشرده توسط کمپرسور از سیکل خشک سازی خارج می‌گردد، که به دلیل تخلخل مواد شیمیایی جاذب سیستم با افتی در حدود ۲۰٪ فشار مواجه شده، که این دو مورد با افزایش هزینه سوخت جاری یا برق باید جبران گردد.
معایب استفاده از درایر جذب شیمیایی: قیمت بالای درایرهای جذب شیمیایی هزینه‌های جانبی و هزینه‌های نگهداری بالا نیاز به تجهیزات دیگر جهت تخلیه رطوبت نیازمند هوای سرد جهت کارایی بالاتر
در صورت کلی استفاده از رطوبت گیرهای تبریدی (درایر تبریدی) بیشتر بوده و در اکثر مناطق بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند. نصب و راه اندازی این نوع رطوبت گیرها بسیار ساده و راحت بوده و نیازی به متخصص ندارند، و قابل استفاده در مکانهای کوچک نیز می‌باشند و براحتی قابل حمل هستند و نیازی به تجهیزات جانبی جهت تخلیه رطوبت و کانال کشی نداشته و هزینه نگهداری و تعمیرات آن‌ها بسیار پایین می‌باشد.

</p>
<img class=”image”align=”middle” src=”http://aci724.com/wp-content/uploads/2019/03/درایر-جذبی.jpg” alt=”” /> <br>
</div>

accordion

<p class=”redtitle”;> مخزن هوا</p>

کاربرد مخزن هوای فشرده:: <div>
• مخزن هوای فشرده برای مواقع اوج مصرف بسیار کاربردی و ضروری میباشد و میتواند هوای فشرده را بدون اینکه نیازی به کمپرسور بزرگتر باشد تامین کند.
• مخزن هوای فشرده از روشن و خاموش کردن دستگاه و استهلاک بالای آن جلوگیری میکند.
• مخزن هوای فشرده با جریان و انرژی کمتری هوای فشرده را تولید میکند و همین موضوع باعث کاهش هزینه های مصرفی میشود.
• مخزن هوای فشرده از ورود آب کندانس شده به لوله های انتقال به خوبی جلوگیری میکند.
• مخزن هوای فشرده به گونه ای عمل میکند که در قدم اول باعث خنک شدن هوای فشرده میشود و همچنین مقداری از رطوبت و روغن موجود در هوا را جداسازی میکند.

</p>
</div>

در خرید مخزن هوای فشرده باید نکاتی را در نظر داشته باشید:: <div>
1. اندازه مخزن هوای فشرده از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. اگر مخزن بیش از اندازه بزرگ باشد در مواری باعث خاموش شدن آن میشود و در مقابل اگر بیش از اندازه نیز کوچک باشد باعث افت فشار در کمپرسور و آسیب دیدن دستگاه میشود.
2. ورق مخزن هوای فشرده باید از مرغوبترین نوع ورق تولید شده باشد و همچنین جوشکاری آن نیز به صورت کاملا اصولی و حرفه ای انجام شده باشد.
3. ضخامت ورق مخزن هوای فشرده نیز مهم است و برحسب فشار و ضریب خوردگی مشخص میشود.
4. در هنگان خرید مخزن هوای فشرده، ابعاد و قطر را مدنظر قرار دهید. قطر و ابعاد مخزن هوای فشرده نباید به گونه ای باشد که از درب ورودی موتور خانه و به طور کلی محلی که قرار است مخزن در آن نصب شود عبور نکند.
می‌باشد.

</p>
<img class=”image”align=”middle” src=”http://aci724.com/wp-content/uploads/2019/03/مخزن-هوا.jpg” alt=”” /> <br>
</div>

accordion

<p class=”redtitle”;> میکروفیلتر</p>

معرفی: <div>
سیستم تولید کننده هوای فشرده از هوای محیط استفاده می نماید. در هوای محیط مقدار زیادی ذرات بخار آب، هیدروکربنها و باکتریها وجود دارد، بعلاوه سیستم نیز ذرات ناشی از زنگ زدگی و خوردگی و همچنین بخار روغن را به آن می افزاید. ناخالصی های نام برده سبب صدمه زدن به ماشینهای پنوماتیکی، شیرهای بادی ابزار دقیق و سیستم لوله کشی کارخانه می شوند. سیستم فیلتراسیون به کمک میکروفیلتر ها (هوا، روغن و داروئی یا باکتریال) مانع از ورود ناخالصی های ذراتی چون بخار آب، روغن و و باکتریها به سیستم مصرف کننده هوا می گردد.
</p>
<img class=”image”align=”middle” src=”http://aci724.com/wp-content/uploads/2019/03/میکروفیلتر.jpg” alt=”” /> <br>
</div>

accordion