تله آبگیر و کاربرد آن

تعریف تله آبگیر و کاربرد آن : تله آبگیر (جداکننده رطوبت یا water trap /moisture trap) یک وسیله مکانیکی است که برای حذف میعانات [...]