ابزار دقیق

ابزاردقیق این قطعات شامل انواع سنسورهای فشار و دما و شیرهای اتودرین هستند که با توجه به طراحی کمپرسور می شوند و با اعلام [...]