میکرو فیلتر

سیستم تولید کننده هوای فشرده از هوای محیط استفاده می نماید. در هوای محیط مقدار زیادی ذرات بخار آب، هیدروکربنها و باکتریها وجود دارد، [...]

مخزن هوا

نوعی مخزن وجود دارد که برای تمامی دستگاه های کمپرسور ضروری میباشد و به عنوان یک وسیله ذخیره کننده عمل میکند. با وجود اینکه مخزن هوای [...]

کمپرسور توربینی

كمپرسورهاي سانتريفيوژ (Centrifugal) كمپرسورهاي سانتريفيوژ، كمپرسورهای ديناميكي هستند كه در آن افزايش انرژي جنبشي توسط Impeller كه با سرعت بالايي دوران مي كند، ايجاد [...]

کمپرسور اسکرو

كمپرسورهاي اسكرو (Rotary Screw) اين نوع از كمپرسورها از سال 1980 به بعد از محبوبيت بسياري برخوردار شدند و در صنايع گوناگون [...]