کمپرسور توربینی

كمپرسورهاي سانتريفيوژ (Centrifugal) كمپرسورهاي سانتريفيوژ، كمپرسورهای ديناميكي هستند كه در آن افزايش انرژي جنبشي توسط Impeller كه با سرعت بالايي دوران مي كند، ايجاد [...]