کمپرسور اسکرو

كمپرسورهاي اسكرو (Rotary Screw) اين نوع از كمپرسورها از سال 1980 به بعد از محبوبيت بسياري برخوردار شدند و در صنايع گوناگون [...]