ابزاردقیق

این قطعات شامل انواع سنسورهای فشار و دما و شیرهای اتودرین هستند که با توجه به طراحی کمپرسور می شوند و با اعلام پارت نامبر و برند آن از طریق این فرم قابل تامین هستند.