آموزش اپراتوراها و کارشناس تأسیسات:

    • آشنایی با نحوه استفاده صحیح دستگاهها
    • آشنایی با تجهیزات و قطعات دستگاه های هوای فشرده بصورت عملی
    • آشنایی با نحوه اورهال و ارتقا کمپرسور و دیگر تجهیزات هوای فشرده

مباحث کلاسهای آموزشی تجهیزات هوای فشرده :

سطح1

آشنایی با تجهیزات هوای فشرده

تئوری هوای فشرده

نحوه انتخاب تجهیزات و ظرفیت سنجی

نحوه راه اندازی تجهیزات و تست و تنظیمات

آشنایی به فیلتراسیون و نحوه تعویض آنها

عیب یابی های رایج  کمپرسور

سطح2

عیب یابی های اساسی کمپرسور

آشنایی با کیت های تعمیراتی کمپرسور شامل کیت آنلودر و MPV  و ترموستات

آشنایی با کیت های اورهال ایراند

آشنایی با اصول بهینه سازی انرژی در سیستم هوای فشرده

آموزش کارخانه فولاد اطلس کمپرسور

آموزش در کارخانه فولاد

آموزش سیمان بجنورد