المنت میکرو فیلتر

المنت میکرو فیلتر چیست؟ میکروفیلتر یکی از تجهیزات فیلتراسیون کمپرسور اسکرو میباشند. این نوع فیلترها برای حذف ذرات روغن و آب طراحی شده است. میکرو فیلترها نیز برای جذب ذرات جامد تا قطر 0/1 میکرون و 0/01 میکرون کاربرد دارند.

کاربرد میکرو فیلتر

مواد و ذرات آلاینده در سیستم هوای فشرده که فاقد تجهیزات فیلتراسیون کافی هستند باعث آسیب رسیدن به تجهیزات سیستم پنوماتیک میگردند و به همین منظور استفاده از میکرو فیلتر ها و المنت میکرو فیلتر ضروری میباشد.

جهت آشنایی بیشتر شما مشتریان عزیز با برندها و شماره های المنت میکرو فیلتر در ادامه به آن اشاره نمودیم.

المنت میکروفیلتر

برای نمایش جدول های هرکدام ، رو عنوان آن کلیک کنید .

Domnick Hunter

Replacement Element KitAA grade ACI codeAO grade ACI codeACS grade ACI code
K003 811402003281140200318114020033
K009 811402009281140200918114020093
K017 811402017281140201718114020173
K030 811402030281140203018114020303
K058 811402058281140205818114020583
K145 811402145281140214518114021453
K220 811402220281140222018114022203
K330 811402330281140233018114023303
K430 811402430281140243018114024303
K620811402620281140262018114026203
010811402010281140201018114020103
015811402015281140201518114020153
020811402020281140202018114020203
025811402025281140202518114020253
030811402031281140203118114020313
035811402035281140203518114020353
040811402040281140204018114020403
045811402045281140204518114020453
050811402050281140205018114020503
055811402055281140205518114020553
060811402060281140206018114020603

Zander

zander elementsgrade V ACI codegrade ZP ACI codegradeXP ACI codegrade A ACI code
10308114051031811405103281140510338114051034
10508114051051811405105281140510538114051054
10708114051071811405107281140510738114051074
11408114051141811405114281140511438114051144
20108114052011811405201281140520138114052014
20208114052021811405202281140520238114052024
20308114052031811405203281140520338114052034
20508114052051811405205281140520538114052054
30508114053051811405305281140530538114053054
30758114053071811405307281140530738114053074
50608114055061811405506281140550638114055064
50758114055071811405507281140550738114055074

OMEGA

OMEGA-air ACI OMEGA-air ACI OMEGA-air ACI OMEGA-air ACI OMEGA-air ACI
06050 P 8114040601 06050 R 8114040602 06050 M 8114040603 06050 S 8114040604 06050 A 8114040605
07050 P 8114040701 07050 R 8114040702 07050 M 8114040703 07050 S 8114040704 07050 A 8114040705
14050 P 8114041401 14050 R 8114041402 14050 M 8114041403 14050 S 8114041404 14050 A 8114041405
12075 P 8114041201 12075 R 8114041202 12075 M 8114041203 12075 S 8114041204 12075 A 8114041205
22075 P 8114042201 22075 R 8114042202 22075 M 8114042203 22075 S 8114042204 22075 A 8114042205
32075 P 8114043201 32075 R 8114043202 32075 M 8114043203 32075 S 8114043204 32075 A 8114043205
50075 P 8114045001 50075 R 8114045002 50075 M 8114045003 50075 S 8114045004 50075 A 8114045005
51090 P 8114045101 51090 R 8114045102 51090 M 8114045103 51090 S 8114045104 51090 A8114045105
76090 P 8114047601 76090 R 8114047602 76090 M 8114047603 76090 S 8114047604 76090 A 8114047605
51140 P 8114045111 51140 R 8114045112 51140 M 8114045113 51140 S 8114045114 51140 A 8114045115
75140 P 8114047511 75140 R 8114047512 75140 M 8114047513 75140 S 8114047514 75140 A 8114047515

المنت میکروفیلتر ALUP ATLAS FRIULAIR

کد کالا ACI شرح کالا
8114750181 المنت فیلترTP018 , friulair
8114750182 المنت فیلترTS018 ,friulair
8114750184 المنت فيلترTZ018 , friulair
8114750183 المنت فیلتر TX018 , friulair
8114750302 المنت فيلترTS030 , friulair
8114750304 المنت فيلترTZ030 , friulair
8114750303 المنت فيلتر TX030 , friulair
8114040012 المنت فيلتر PDX75
8114040013 المنت پري فيلتر Pre Filter Element DDX/DDXP75/DD90  2901200315
8114040014 المنت پري فيلتر Pre Element Filter DDX/DDXP 75-Omg
8114040015 المنت ميكرو فيلتر Micro Element Filter PDX 75-Omg
8114750552 المنت فيلترTS055 , friulair
8114750553 المنت فيلتر TX055 , friulair
8114750551 المنت فيلترTP055 , friulair
8114110001 المنت فيلتر  Element for Air Filter AF 200 ;Alup;2258290014
8114110002 المنت فيلتر   Element for Air Filter MF 200 ;Alup;2258290012
8114110003 المنت فيلتر  Element for Air Filter SF 200 ;Alup;2258290013
8114110004 المنت فيلتر  Element for Air Filter MF 340 ;Alup;2258290016
8114110005 المنت فيلتر  Element for Air Filter SF 340 ;Alup;2258290017
8114750803 المنت فيلتر TX080 , friulair
8114750802 المنت فيلترTS080 , friulair
8114750804 المنت فيلترTZ080 , friulair
8114040016 المنت فيلترQDX 145
8114040017 المنت پري فيلتر Pre Element Filter DDX/DDXP 145-Omg
8114040018 المنت ميكرو فيلتر Micro Element Filter PDX/PDXP 145-Omg
8114040019 المنت فاينال فيلترFinal Element Filter QDX 145-Omg
8114040020 المنت پري فيلتر Pre Element Filter DDX/DDXP 190-Omg
8114040007 المنت ميكرو فيلتر Micro Element Filter PDX/PDXP 190-Omg
8114751204 المنت فيلترTZ120 , friulair
8114751202 المنت فيلترTS120 , friulair
8114751203 المنت فيلتر TX120 , friulair
8114040008 المنت پري فيلتر Pre Element Filter DDX/DDXP 220-Omg
8114040021 المنت فاينال فيلتر Final Element Filter QDX 220-Omg
8114040022 المنت ميكرو فيلتر Micro Element Filter PDX/PDXP 220-Omg
8114110006 المنت فيلتر  Element for Air Filter AF 800 ;Alup;2258290026
8114110007 المنت فيلتر  Element for Air Filter MF 800 ;Alup;2258290024
8114110008 المنت فيلتر  Element for Air Filter SF 800 ;Alup;2258290025
8114040023 المنت فيلتر QDX 40
8114040024 المنت فيلتر PDX 40
8114040025 المنت پري فيلتر Pre Element Filter DDX/DDXP 40-Omg
8114751602 المنت فيلترTS160 , friulair
8114751603 المنت فيلترTX160 , friulair
8114040011 المنت پري فيلتر Pre Element Filter DDX/DDXP 325-Omg
8114752502 المنت فيلترTS250 , friulair
8114752504 المنت فيلترTZ250 , friulair
8114752503 المنت فيلتر TX250 , friulair
8114754002 المنت فيلترTS400 , friulair
8114040004 المنت پري فيلتر Pre Element Filter DDX/DDXP 480-Omg
8114040003 المنت ميكرو فيلتر Micro Element Filter PDX 480-Omg
8114040026 المنت فاينال فيلتر Final Element Filter QDX 480-Omg
8114754003 المنت فيلتر TX400 , friulair
8114754004 المنت فيلترTZ400 , friulair
8114110009 المنت فيلتر  Element for Air Filter AF 2400 ;Alup;2258290038
8114110010 المنت فيلتر  Element for Air Filter SF 2400 ;Alup;2258290037
8114040027 المنت فيلتر  Filter Element for Hanshin Compressors;440609
8114040028 المنت فيلتر  آنتي باكتريال  Element;75m³/hr  0310-SPFs
8114040029 المنت فيلتر  آنتي باكتريال Element;420m³/hr  0725-SPFs
8114040030 المنت فیلتر  آنتی باکتریال Element;225m³/hr  0520-SPFs
8114040031 المنت پری فیلتر Pre Element Filter DDX/DDXP 650-Omg
8114040032 المنت فيلتر Element for Air Filter MF 510 ;Alup;2258290020
8114040033 المنت فيلتر  آنتي باكتريال  Element;900m³/hr  1030-SPFs
8114040034 المنت فیلتر آنتی باکتریال   Element;315m³/hr  0525-SPFs
8114040035 المنت فيلتر  آنتي باكتريال Element;600m³/hr  0730-SPFs
8114040036 المنت فيلتر  Element for Air Filter SF 1500 ;Alup;2258290033
8114110013 المنت داست فيلتر Alup Dust Element Filter S125
8114110014 المنت فاينال فيلتر Alup Final Element Filter V125
8114110015 المنت ميكرو فيلتر Alup Micro Element Filter C125
8114110016 المنت پري فيلتر Alup Pre Element Filter G125
8114040036 المنت فيلتر  آنتي باكتريال Element;150m³/hr  0420-SPFs
8114110017 المنت پري فيلتر Alup Pre Element Filter G1890,Filter KIT Size 10 G/S,2258293110
8114110018 المنت ميكرو فيلتر Alup Micro Element Filter C1890,Filter KIT Size 10 C/D,2258293210
8114110019 المنت پري فيلتر Alup Pre Element Filter G180,Filter KIT Size 4 G/S,2258293104
8114750122 المنت فيلترfriulair Element TS012
8114750123 المنت فيلترfriulair Element TX012
8114750124 المنت فيلترfriulair Element TZ012
8114110020 المنت ميكرو فيلتر Alup Micro Element Filter C685,Filter KIT Size 7 C/D,2258293207
8114110021 المنت داست فيلتر Alup Dust Element Filter S45,Filter KIT Size 1 G/S,2258293101
8114110022 المنت پري فيلتر Alup Pre Element Filter G45,Filter KIT Size 1 G/S,2258293101
8114110023 المنت ميكرو فيلتر Alup Micro Element Filter C45,Filter KIT Size 1 C/D,2258293201
8114110024 المنت فاينال فيلتر Alup Final Element Filter V45,Filter KIT Size 1 V,2258290134
8114110025 المنت داست فيلتر Alup Dust Element Filter S90,Filter KIT Size 2 G/S,2258293102
8114110026 المنت پري فيلتر  Alup Pre Element Filter G90,Filter KIT Size 2 G/S,2258293102
8114110027 المنت فاينال فيلتر Alup Final Element Filter V2430,Filter KIT Size 11 V,2258290144
8114110028 المنت ميكرو فيلتر  Alup Micro Element Filter C2430,Filter KIT Size 11 C/D,2258293211
8114110029 المنت داست فيلتر  Alup Dust Element Filter S1890,Filter KIT Size 10 G/S,2258293110
8114110030 المنت فاينال فيلتر Alup Final Element Filter V1890,Filter KIT Size 10 V,2258290143
8114110031 المنت داست فيلتر  Alup Dust Element Filter S2430,Filter KIT Size 11 G/S,2258293111
8114110032 المنت پري فيلتر Alup Pre Element Filter G2430,Filter KIT Size 11 G/S,2258293111
8114110033 المنت فاينال فيلتر Alup Final Element Filter V935,Filter KIT Size 8 V,2258290141
8114110034 المنت داست فيلتر  Alup Dust Element Filter S1295,Filter KIT Size 9 G/S,2258293109
8114110035 المنت پري فيلتر Alup Pre Element Filter G1295,Filter KIT Size 9 G/S,2258293109
8114110036 المنت فاينال فيلتر Alup Final Element Filter V1295,Filter KIT Size 9 V,2258290142
8114110037 المنت پري فيلتر Alup Pre Element Filter G685,Filter KIT Size 7 G/S,2258293107
8114110038 المنت داست فيلتر Alup Dust Element Filter S685,Filter KIT Size 7 G/S,2258293107
8114110039 المنت فاينال فيلتر Alup Final Element Filter V685,Filter KIT Size 7 V,2258290140
8114110040 المنت پري فيلتر Alup Pre Element Filter G935,Filter KIT Size 8 G/S,2258293108
8114110041 المنت داست فيلتر Alup Dust Element Filter S935,Filter KIT Size 8 G/S,2258293108
8114110042 المنت فاينال فيلتر Alup Final Element Filter V290,Filter KIT Size 5 V,2258290138
8114110043 المنت ميكرو فيلتر Alup Micro Element Filter C290,Filter KIT Size 5 C/D,2258293205
8114110044 المنت پري فيلتر Alup Pre Element Filter G505,Filter KIT Size 6 G/S,2258293106
8114110045 المنت داست فيلتر Alup Dust Element Filter S505,Filter KIT Size 6 G/S,2258293106
8114110046 المنت فاينال فيلتر Alup Final Element Filter V505,Filter KIT Size 6 V,2258290139
8114110047 المنت ميكرو فيلتر Alup Micro Element Filter C505,Filter KIT Size 6 C/D,2258293206
8114110048 المنت پري فيلتر Alup Pre Element Filter G180,Filter KIT Size 4 G/S,2258293104
8114110049 المنت داست فيلتر Alup Dust Element Filter S180,Filter KIT Size 4 G/S,2258293104
8114110050 المنت فاينال فيلتر Alup Final Element Filter V180,Filter KIT Size 4 V,2258290137
8114110051 المنت ميكرو فيلتر Alup Micro Element Filter C180,Filter KIT Size 4 C/D,2258293204
8114110052 المنت پري فيلتر Alup Pre Element Filter G290,Filter KIT Size 5 G/S,2258293105
8114110053 المنت داست فيلتر Alup Dust Element Filter S290,Filter KIT Size 5 G/S,2258293105
8114110054 المنت فاينال فيلتر Alup Final Element Filter V90,Filter KIT Size 2 V,2258290135
8114110055 المنت ميكرو فيلتر Alup Micro Element Filter C90,Filter KIT Size 2 C/D,2258293202
8114110056 المنت پري فيلتر Alup Pre Element Filter G125,Filter KIT Size 3 G/S,2258293103
8114110057 المنت داست فيلتر Alup Dust Element Filter S125,Filter KIT Size 3 G/S,2258293103
8114110058 المنت فاينال فيلتر Alup Final Element Filter V125,Filter KIT Size 3 V,2258290136
8114110059 المنت ميكرو فيلتر Alup Micro Element Filter C125,Filter KIT Size 3 C/D,2258293203
8114110060 فاينال فيلتر Alup Final Filter V1890,P/n:8102851865 Include:DPI&Mechanical Condensate Drain
8114110061 فاينال فيلتر Alup Final Filter V1890,P/n:8102851865 Include:DPI:PD-16&Mechanical Condensate Drain
8114110062 فاينال فيلتر Alup Final Filter V1890,P/n:8102851865 Include:Mechanical Condensate Drain,Without DPI