جهت معرفی کیت مینیم پرشر ولو بهتر است ابتدا با خود شیر حداقل فشار آشنا شویم. این شیر معمولا روی مخزن سپراتور نصب می گردد و دو وظیفه به عهده دارد.

وظایف کیت مینیم پرشر ولو :

1- به هنگام شروع کار کمپرسور تا رسیدن فشار مخزن به یک حداقل فشار (قابل تنظیم) این شیر بسته میماند. فشار مخزن باعث حرکت روغن و روانسازی می شود.  این شیر پس از باز شدن فشار داخل مخزن را ثابت نگه می دارد.

2- به هنگام خاموش شدن کمپرسور از برگشت هوای فشرده به داخل کمپرسور جلوگیری می کندکیت مینیمم پرشر ولو یا mpv kit  جهت تعمیر پیشگیرانه ی شیر حداقل فشار کمپرسور به کار می رود. شیر مینیمم دارای یک پیستون و فنر و درپوش است و پوسته است و کیت تعمیراتی آن شامل پیستون و فنر و اورینگ میشود. زمان تعویض کیت در تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه هر 8000 ساعت یکبار است.

برند رایج این کیت vmc ایتالیا است. مدل های رایج شیر های حداقل فشار  از این برند G26-G36-G46-G50-G60 هستند که به دو صورت رزوه ای و فلنچی ارائه می شوند.

کد های رایج کیت های VMC کیت مینیم پرشر ولو  به شرح زیر است:

220.1150 کیت G26

220.1250 کیت G36

220.0350 کیت G46

220.0450 کیت G50

220.1450 کیت G55

220.1460 کیت G55R فلنچی

220.0550 کیت G60R فلنچی