عوامل خرابی درایر تبریدی چیست؟

درایر یا خشک کن معمولاً در سیستم‌های هوای فشرده نادیده گرفته می‌شود. از میان ۸۸ نمونه ی یک سایز مورد بررسی قرار گرفته، حدود [...]