ایراند چیست?

ایراند چیست: ایراند (Air End یا ایرند) که به آن واحد هواساز نیز می گویند در کمپرسورهای اسکرو استفاده می شود. نام اسکرو نیز [...]

کمپرسور اسکرو

كمپرسورهاي اسكرو (Rotary Screw) اين نوع از كمپرسورها از سال 1980 به بعد از محبوبيت بسياري برخوردار شدند و در صنايع گوناگون [...]