کیت آنلودر چیست؟

کیت آنلودر (Intake valve or unloader) یکی از ولو های به کار رفته در کمپرسور است که روی ایراند وصل میشود و وظیفه ی [...]