ابزاردقیق

ابزاردقیق این قطعات شامل انواع سنسورهای فشار و دما وشیرهای اتودرین هستند که با توجه به طراحی کمپرسور می شوند و بااعلام پارت نامبر و برند آن از طریق تماس قابل تامین هستند.


محصولات مرتبط