فیلتر گاز

انواع فیلتر های گازفیلتر
گاز خشک :اين نوع فيلترها در خطوط انتقال گاز و يونيت های فيلتراسيون ايستگاههای گاز استفاده ميشوند که قابليت جداسازی ذرات جامد از سيال گاز عبوری را دارند . اين نوع فيلترها در ميکروريتينگ های مختلف از 1 ميکرون الی 10 ميکرون و با کلاس های کاری 150 الي 600 توسط اين شرکت توليد ميگردند . مديای به کار رفته در اين نوع فيلترها از جنس Polypropylene ، Polyester و Cellulose ميباشد . در فيلترهای اين شرکت از لايه توری ساپورت جهت بالا بردن مقاومت مديای فيلتر در فشار گاز نيز استفاده ميگردد . کليه فيلترهای توليدی اين شرکت با گارد داخلی Spiral توليد ميگردند که باعث بالا بردن مقاومت گارد داخلی در برابر فشار ميگردد.
فیلتر گاز کوالسر :اين نوع فيلترها در واحدهای مختلف پالايشگاههاي گاز ، خطوط انتقال گاز و نيز ايستگاههای گاز کاربرد دارند و وظيفه آنها جداسازي رطوبت از گاز ميباشد .ميکروريتينگ :0.3 الي 5 ميکرونلازم به ذکر است اين شرکت فيلترهای مورد نظر را به دو صورت معمولی و Multi Layer توليد مينمايد که در اسکرابرها و يونيت هايی که حجم آلودگی بالايی دارند .نوع Multi Layer توسط اين شرکت به دليل چند لايه بودن و استفاده از لايه های پيش فيلتر ، پيشنهاد ميگردد.
فیلتر هایSEAL DRY GASکاربرد اين نوع فيلترها در کمپرسورهاي گاز در يونيت هاي Dry Gas Seal ميباشد که با توجه به حساسيت در اين يونيت ها بايد گاز قبل از ورود به يونيت در حد مشخص شده فيلتر گردد که از اين نوع فيلترها عبور داده ميشود .
مدياي فيلترهاي Dry Gas Seal :Stainless Steel Sintered Metal , Micro Fiber Glass
ميکروريتينگ :1 الي 10 ميکرونويژگي هاي فيلترهاي توليد شده  :
توليد فيلتر با بدنه Stainless Steelعدم استفاده از چسب در فيلتر مورد نظر با مدياي Stainless Steel Sintered Metal و استفاده از سيستم جوش جهت اتصال سر و ته به مديا و گارد فيلتراستفاده از چسب کاملا مقاوم در فيلترهاي مورد نظر با مدياي Micro Fiber Glass


محصولات مرتبط