مخزن هوا

نوعی مخزن وجود دارد که برای تمامی دستگاه های کمپرسور ضروری میباشد و به عنوان یک وسیله ذخیره کننده عمل میکند. با وجود اینکه مخزن هوای فشرده از دستگاه های لازم و ضروری برای کمپرسور میباشد ولی در برخی موارد نادیده گرفته میشود. در حقیقت مخزن هوای فشرده باعث میشود تا از افت فشار در دستگاه کمپرسور جلوگیری کند و همین موضوع عملکرد آن را افزایش میدهد. مخزن هوای فشرده همچنین از هزینه های نگهداری و تعمیر کمپرسور تا حد زیادی میکاهد.


محصولات مرتبط