کیت مینیم پرشر ولو

جهت معرفی کیت مینیم پرشر ولو بهتر است ابتدا با خود شیر حداقل فشار آشنا شویم. این شیر معمولا روی مخزن سپراتور نصب می گردد و دو وظیفه به عهده دارد.
وظایف کیت مینیم پرشر ولو :
1- به هنگام شروع کار کمپرسور تا رسیدن فشار مخزن به یک حداقل فشار (قابل تنظیم) این شیر بسته میماند. فشار مخزن باعث حرکت روغن و روانسازی می شود.  این شیر پس از باز شدن فشار داخل مخزن را ثابت نگه می دارد.
2- به هنگام خاموش شدن کمپرسور از برگشت هوای فشرده به داخل کمپرسور جلوگیری می کندکیت مینیمم پرشر ولو یا mpv kit  جهت تعمیر پیشگیرانه ی شیر حداقل فشار کمپرسور به کار می رود.
شیر مینیمم دارای یک پیستون و فنر و درپوش است و پوسته است و کیت تعمیراتی آن شامل پیستون و فنر و اورینگ میشود. زمان تعویض کیت در تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه هر 8000 ساعت یکبار است.برند رایج این کیت vmc ایتالیا است.
مدل های رایج شیر های حداقل فشار  از این برند G26-G36-G46-G50-G60 هستند که به دو صورت رزوه ای و فلنچی ارائه می شوند.
کد های رایج کیت های VMC کیت مینیم پرشر ولو  به شرح زیر است:
220.1150 کیت G26
 
220.1250 کیت G36
 
220.0350 کیت G46
 
220.0450 کیت G50
 
220.1450 کیت G55
 
220.1460 کیت G55R فلنچی
 
220.0550 کیت G60R فلنچی


محصولات مرتبط