کیت های تعمیری

کیت های تعمیراتی
کیت های تعمیراتی کمپرسورهای اطلس کوپکو هم
1  –   به صورت پکیج و با توجه به ساعت کارکرد (4000، 8000، 16000، 24000)
2  –  و هم به صورت خاص برای یک قطعه از کمپرسور و با کد ده رقمی مشخص می گردند.
در صورتی که کد ده رقمی را در اختیار ندارید کافیست مدل کمپرسور و شماره سریال آن را کنید تا کارشناسان ما در سریعترین زمان ممکن شما را راهنمائی کنند. این مسئله در رابطه با کمپرسورهای ساختاینگرسولرند، کامپیرو کیزر نیز صدق می کند.
با توجه به اینکه کمپرسورهای مونتاژ داخل معمولا از قطعات یکسان استفاده می کنند، کیت های تعمیراتی آنها نیز به سرعت قابل تامین خواهد بود. این کیت ها شاملکیت آنلودر،کیت مینیمم پرشر ولو،کیت بوشوکاسه نمد ایراند،کیت اورهال ایراند،کیت ترموستاتو … می شوند.


محصولات مرتبط